Klientu portāls elektrum.lv

Uzsākta kapitālieguldījuma projekta “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2” realizācija

20.02.2019.

Lai vēl vairāk palielinātu AS Latvenergo” TEC-2 ražotnes konkurētspēju un efektivitāti elektroenerģijas un siltuma tirgū, uzsākts siltuma akumulācijas projekts. Tas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta realizācija veicināspapildu nosacījumus zemākai elektrības un siltuma tirgus cenai nākotnē.

AS “Latvenergo” ražotnes ir augsti efektīvas stacijas, kuru darbība veicina koncerna stratēģisko mērķi vadošajam enerģijas komersantam Baltijas valstīs. AS “Latvenergo” termoelektrocentrāles (TEC) ir nozīmīgs ekonomiskais un drošuma avots Latvijai, kas, strādājot tirgus apstākļos, nodrošina bāzes jaudas un konkurētspējīgu elektroenerģiju, mazinot valsts atkarību no importētās enerģijas par neprognozējamu cenu.

Lai palielinātu termoelektrocentrāles (TEC) darbības režīmu elastīgumu, efektivitāti un konkurētspēju, AS “Latvenergo” plāno ražotnē TEC-2 uzstādīt atmosfēras tipa siltuma akumulācijas sistēmu ar aktīvo tvertnes tilpumu līdz 19 tūkst. m3.

Projekta mērķis ir enerģijas ražošanas procesa optimizācija, energoefektivitātes palielināšana, tādējādi ietaupot primāros energoresursus un samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Kopš Latvijas pievienošanās elektroenerģijas tirgum 2013.g. jūnijā ir mainījušies TEC darbības režīmi, darbam koģenerācijas režīmā mijoties ar izstrādi kondensācijas un jauktajos režīmos. Tādējādi bieži notiek  energobloku apturēšana un darbības uzsākšana. Siltuma akumulācijas sistēmas uzstādīšana padara siltumenerģijas ražošanu neatkarīgu no elektroenerģijas ražošanas. Tādējādi tiek gūta iespēja pielāgot un optimizēt TEC darbības režīmus atbilstoši jauniem darbības apstākļiem elektrības un siltuma tirgos, kā arī  uzlabot enerģijas ražošanas procesa efektivitāti.

2018.gada 5.jūlijā AS “Latvenergo” valde apstiprināja kapitālieguldījumu projektu “Siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2”. 2018.gada novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, piešķirot atbalstu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma ietvaros līdz 30% no attiecināmajiem izdevumiem. Līgums ar CFLA paredz, ka projekts ir jāīsteno ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā no tā parakstīšanas brīža.

Paredzēts, ka siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana nodrošinās primāro energoresursu ietaupījumu (ne mazāk kā 2 GWh/gadā) un CO2 samazinājumu (ne mazāk kā 9  tūkst.t/gadā) un kopējā izstrādātās siltumenerģijas bilancē ar akumulatoru realizētā daudzuma īpatsvaru virs 7%. Bez tam siltuma akumulācijas sistēmas izveidošana palielinās siltumapgādes drošumu Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas (CSS) labajā krastā. Tas sekmēs ne tikai energoresursu ekonomiju un efektivitātes rādītāju uzlabošanu, bet arī palielinās energobloku izmantošanu efektīvā koģenerācijas režīmā, radīs papildu nosacījumus elektrības un siltuma zemākai tirgus cenai.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) projekta iesniedzējam nolēma piešķirt atbalstu ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumam (KF finansējums 30% no attiecināmajiem izdevumiem).

Laikā no 2018.gada augusta līdz 2018.gada decembrim noritēja siltuma akumulācijas sistēmas izveidošanas AS “Latvenergo” ražotnē TEC-2 iepirkuma procedūra. Saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir atzīts AS “UPB” ar piedāvājuma kopējo cenu 8 068 998 EUR bez PVN un darbu izpildes termiņu līdz 21 mēnesim no līguma parakstīšanas brīža. 2019.gada 30.janvārī ar AS  “UPB”  tika noslēgts līgums par projekta realizāciju.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.