Klientu portāls elektrum.lv

Klientam jāmaksā vienīgi par patērēto elektrību

07.04.2017.

Izlīdzinātais maksājums (IM) ir tikai viens no norēķinu veidiem, - otrs ir rēķins. Lielākā daļa Elektrum klientu, lai ērti pārvaldītu savas izmaksas, ir izvēlējušies IM. Gada sākumā pēc pārrēķina, lielākajai daļai no šiem klientiem IM ir saglabājies aptuveni nemainīgs vai ir pat samazinājies. Reizēm Elektrum klientu serviss saskaras ar klientu neizpratni: “Saņēmu IM pārrēķinu, un man ir aprēķināts nesaprotami liels parāds! Visus maksājumus esmu veicis, skaitītāju rādījumus esmu nodevis un šī gada laikā neesmu ne nopircis jaunu elektroiekārtu, ne arī vairāk tērējis elektrību!”

Šeit ir ne tikai viens, bet vairāki mīti, kurus vēlamies izskaidrot, lai klientiem, līdzīgi kā tas noticis publiskajā telpā aprakstītajā gadījumā, nerastos pārpratumi un neapmierinātība ar izmantoto un izvēlēto pakalpojumu – Izlīdzināto maksājumu.

Elektrum kā pakalpojuma sniedzējam nav iespēju neprasīt naudu par sniegtu pakalpojumu. Tas vienkārši nav iespējams - ne no biznesa, ne klientu apkalpošanas, ne juridiskā, ne vienādas attieksmes pret visiem klientiem skatu leņķa.

Ja maksājuma summa ir nemainīga, tas nenozīmē, ka patēriņš arī ir nemainīgs.
Elektrība ir ikdienas pakalpojums, ko patērējam atbilstoši savām vajadzībām – vairāk vai mazāk. Piemēram, iztērējot mēnesī apmaksāto apjomu, mēs taču neslēdzam visu ārā, arī Elektrum, konstatējot, ka tas ir pārsniegts, neatslēdz pakalpojumu. Elektrību turpinām izmantot tieši tāpat, lai nodrošinātu sev attiecīgajā brīdī svarīgo komfortu. Ja izveidojas elektroenerģijas pārtēriņš, to izlīdzina nākamajā maksājumu periodā, sadalot pa 12 mēnešiem. Savukārt, ja klients maina pakalpojuma nodrošinātāju (tirgotāju), vienā – pēdējā rēķinā tiek iekļauta visa patērētā, bet neapmaksātā  elektroenerģija.   

Elektroenerģijas patēriņš ir mainīgs.
Mainīga ir ne tikai dzīve – tai līdzi mainās arī elektrības patēriņš, ko ikdienā varam arī nepamanīt. Maksājums tiek aprēķināts pēc vidējā patēriņa apjoma iepriekšējā gadā. Taču gads no gada neatkārtojas precīzi tāpat kā iepriekšējais un ir iespējamas izmaiņas. Saņemot jauno IM aprēķinu, klientam ne vienmēr ir iespējams precīzi atcerēties, ka pirms gada ziemā ir ieslēgti sildītāji apsildei, tomēr tas atspoguļojas kopējā patēriņa pieaugumā. Šāda situācija bija radusies klientei, kuras patēriņš mēneša laikā izauga pat par 300 kWh. Un otrādi – ziema nav bijusi auksta, vecās elektroiekārtas nomainītas, ir saimniekots energoefektīvāk, un patēriņš ir samazinājies.   

Klients maksā tikai par to, ko ir patērējis.
Neatkarīgi no norēķina metodes – IM vai rēķins – klients maksā tikai par to elektroenerģiju, ko ir patērējis. Par to, cik ir patērēts, iespējams pārliecināties pēc skaitītāja rādījuma. Arī nākamā perioda maksājums tiek aprēķināts pēc klienta ziņotajiem skaitītāja rādījumiem – lielāks vai mazāks par iepriekšējo. Tātad veidojas pārmaksa vai starpība. Starpība ir maksājums TIKAI par klienta patērēto, bet neapmaksāto elektroenerģiju. Šī starpība tiek sadalīta nākamā perioda maksājumos, kas, mainot pakalpojuma sniedzēju (tirgotāju),  tiek atspoguļota vienā, pēdējā  rēķinā.  Un otrādi - ja ir pārmaksa, tad, mainot tirgotāju, tā tiek attiecināta uz nākamajiem maksājumiem vai arī atmaksāta klienta kontā, noskaidrojot klienta vēlmes.  

Par ikvienu pakalpojumu ir jāmaksā.
Elektroenerģija, līdzīgi kā telekomunikācijas, pārtika vai degviela, ir ikdienā nepieciešams resurss un, kā par jebkuru izmantoto pakalpojumu, par to ir jānorēķinās. Tirgū pastāv dažādi tirgotāji, produkti un norēķinu metodes, kuras klienti var izvēlēties atbilstoši savām vajadzībām un ērtībām. Klients var izvēlēties izmantot fiksētas cenas produktu ar IM, var mainīt norēķinu metodi pret rēķinu vai arī fiksētas cenas vietā izvēlēties tirgotāja biržas produktu. Noteicošais ir klienta vajadzības un ieinteresētība, sekojot līdzi elektroenerģijas tirgotāja piedāvātajām iespējām.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.