Customer service +371 67 723 511

Sale

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads 6062 004 0852
60620040852003
Zemes vienība (1876 m²)  un uz tās esoša ēka – iepriekš bijusi ražošanas bāze (platība 192,70 m²). pārdod
2. Sāruma iela 2, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
3.
Nometņu ielā 159 k-2, Daugavpils
Nometņu ielā 159 k-3, Daugavpils
Nometņu ielā 159 k-4, Daugavpils

05000221601002
05000221601003
05000221601004
Vienstāvu administratīvā ēkā ar siltummezglu (platība 392,30 m²), trīsstāvu administratīvā ēkā ar atpūtas kompleksu pagrabstāvā (platība 910 m²); divas saimniecības ēkas ar kopējo platību 543,80 m² un 671,20 m pārdod
4. Rīgas iela 120, Līvāni 7611 004 0319 Zemes vienība (3182 m²) un uz tās esošās ēkas/būves - administratīvā ēka (platība 768.00 m²), garāžas ēka (platība 266.10 m²) un radiotornis.  pārdod
5. „Aiviekste 62”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 7062 012 0122
7062 012 0073 001
7062 012 0073 002
7062 012 0073 003
Zemes vienība ar kopējo platību 6164 m² un trīs ēkas - ēdnīca (ēkas kopējā platība 822.50 m²), veikals(ēkas kopējā platība 474.80 m²) un taras noliktavas (ēkas kopējā platība 66.10 m²) izsola
© Copying or reproduction of the content of Latvenergo AS website for commercial purposes is prohibited. A reference to the source is required when quoting.