Akciju sabiedrība “Sadales tīkls” ir uzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas kā lietotājam nepieciešama produkta piegādi līdz katram konkrētam uzņēmuma licences darbības zonā esošam klientam, nodrošinot sadales tīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību.

Juridiski patstāvīgu darbību AS “Sadales tīkls” sāka 2007. gada 1. jūlijā, Latvijai pildot Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasības, kas paredzēja pakāpenisku elektroenerģijas tirgus liberalizāciju. AS “Latvenergo” restrukturizācijas gaitā tika juridiski nodalīti elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatori.

AS “Sadales tīkls” nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam elektroenerģijas lietotāju, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas, veic elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī jaunu pieslēgumu izveidi, kur nepieciešams.

Elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums 2013. gadā sasniedz 94 701 kilometrus – garumu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz Zemes apkārtmēru pa ekvatoru. Sadales pakalpojumu sniegšanai AS „Sadales tīkls” izmanto zemsprieguma 0,4 kV (kilovoltu) un vidsprieguma 6 – 20 kV iekārtas. Apmēram trešo daļu (35 235 kilometru) no sadales sistēmas veido vidsprieguma 6 – 20 kV tīkls un apmēram divas trešdaļas – 59 466 km zemsprieguma(0,4 kV tīkls. Elektrotīklam pieslēgto lietotāju elektroietaišu apgādi nodrošina 26 052 transformatoru apakšstacijas (6-20/ 0,4 kV).

Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecības, nedz arī mūsdienīgas sabiedrības attīstība, uzņēmuma galvenais mērķis ir būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpējoties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Uzņēmums atbalsta atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu.

Atpakaļ Sākums


Uzdot jautājumu       |       Noderīgas saites       |       Lapas karte