SPĒKĀ ESOŠĀ ELEKTROENERĢIJAS TARIFU STRUKTŪRA

2011. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atcēla iepriekš apstiprinātos elektroenerģijas tirdzniecības diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem, un no 2011. gada 1. aprīļa spēkā stājās AS „Latvenergo” noteiktie jaunie tarifi, kas paredzēja arī jaunu kārtību samaksai par elektrību: par pirmajām 1200 kWh  visiem mājsaimniecību patēriņa objektiem  tiek piemērots iepriekšējais tarifs – 8,25 santīmi par kWh, bet, kad šis apjoms tiek pārsniegts, tad tarifs ir 10,74 santīmi par kWh.

Stājoties spēkā samazinātajai PVN likmei no 22% uz 21% 2012. gada jūlijā,  izmaiņas notikušas arī norēķiniem par elektroenerģiju tarifa T1 un citu tarifa grupu ietvaros.  Starta tarifs samazinās līdz 8,18 sant./kWh, Pamata tarifs - 10,65 sant./kWh.

Esošie elektroenerģijas tarifi būs spēkā līdz 2014.gadam, kad Latvijas elektroenerģijas tirgu paredzēts atvērt pilnībā (arī mājsaimniecībām), tādējādi atceļot elektroenerģijas cenu regulāciju (tarifus) un nodrošinot brīvu elektroenerģijas tirgotāja izvēli.

Elektroenerģijas tarifa struktūra mājsaimniecībām (T1)

 
   

 • Tīkla pakalpojums – 37%

  Tarifa proporcionāli lielākā sastāvdaļa ir regulatora apstiprinātais AS „Sadales tīkls” sistēmas pakalpojumu tarifs, kas stājās spēkā 2011.gada 1.aprīlī un iekļauj arī pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu. Sadales tīklu tarifam 2011.gadā vidēji pieaugot par gandrīz 21%, automātiski pieauga gala tarifs iedzīvotājiem  par nepilniem 11%.

 • Obligātā iepirkuma izmaksas – 11%

  Katru gadu regulators nosaka jaunas obligātā elektroenerģijas iepirkuma komponentes (OIK), lai kompensētu izmaksas, kas rodas, pērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas to ražo koģenerācijā vai no atjaunojamiem energoresursiem. OIK maksā pilnīgi visi lietotāji Latvijā, tādējādi atbalstot videi draudzīgos ražotājus un elektroenerģijas veidus – zaļo enerģiju un koģenerāciju. OIK 2013.gada 1.aprīlī mainījās uz 1,89 santīmiem par kilovatstundu (sant./kWh), iepriekšējo 1,23 sant./kWh vietā.

 • Elektroenerģijas cena – 32%

 • Elektroenerģijas cenu nosaka konkrētā situācija brīvajā tirgū Baltijā un tā nav regulēta. Latvenergo nevar saražot visu Latvijas patēriņam nepieciešamo elektroenerģiju un iztrūkstošais apjoms tiek pirkts elektroenerģijas tirgū par NordPool Spot biržas cenu. Elektroenerģijas cena NordPool Spot biržā svārstās atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma tirgū (sk. http://www.nordpoolspot.com/).

 • Tirdzniecības pakalpojums – 2%

  Publiskā tirgotāja darbības izmaksas, kuras kopš 2008. gada ir samazinājušās un kopējā tarifa struktūrā ir viszemākās un samērā nebūtiskas. Taču, tā kā saistītajiem lietotājiem pārdotās elektroenerģijas apjoms kopš 2008. gada ir samazinājies uz pusi, to īpatsvars šajā ir nedaudz pieaudzis.

 • Pievienotās vērtības nodoklis

  Visām tarifa komponentēm tiek pieskaitīts atbilstošais pievienotās vērtības nodoklis. Mājsaimniecības lietotājiem pārdotajai elektroenerģijai 2008. gadā tas bija 5% apjomā, no 2009. gada tas izmainījās uz 10%, bet šobrīd ir 21% liels.

 •  

  STARTA tarifs tiek piemērots objekta patēriņam no 0-1200 kWh 12 mēnešu periodā no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. T-3 STARTA tarifa patēriņa apjomu – 1200 kWh – veido: 600 kWh nakts zonas un nedēļas nogales patēriņš un 600 kWh – dienas zonas patēriņš.

  ** PAMATA tarifs tiek piemērots objekta patēriņam, sākot no 1201. kWh, 12 mēnešu periodā no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam. Abonēšanas maksa T-3 tarifam un maksa par slodzi T-2 un T-3 tarifiem tiek piemērota pēc vienāda tarifa neatkarīgi no patēriņa apjoma.

  Svarīga piezīme tiem, kuri norēķinās pēc tarifa T-1: jūsu veiktais maksājums vienmēr tiek attiecināts uz iepriekšējo patēriņa periodu. Piemēram, maijā veikts maksajums tiek attiecināts uz elektroenerģijas patēriņu aprīlī.

  Tarifu arhīvu skatīties šeit.