Norēķinus par patērēto elektroenerģiju var veikt  ar bankas pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem:

  • AS DNB banka   LV41RIKO0002013041143
  • AS GE Money Bank   LV10BATR0051801302901
  • AS Swedbank   LV12HABA0551010911816  
  • Nordea Bank Finland PLC   LV32NDEA0000081839070
  • AS Norvik banka      LV81LATB0006010015441
  • AS Citadele  banka  LV73PARX0000022130005
  • AS SEB banka      LV93UNLA0050007013441
  • Danske Bank AS filiāle Latvijā LV54MARA2041000030903
  •   

Veicot bezskaidras naudas norēķinu, pārliecinieties, vai maksājuma mērķī norādīta PRECĪZA un PILNĪGA rēķina numura informācija! Par patērēto elektroenerģiju jāsamaksā līdz datumam, kas minēts rēķinā. Par katru kavējuma dienu tiek aprēķināts līgumsods atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Skaitītāja rādījumus klientiem ir jānolasa un jāiesniedz AS „Latvenergo” no tekošā mēneša 25. datumam līdz nākamā mēneša 5. datumam. To var izdarīt klientu portālā e-latvenergo.lv/jp

Savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar AS „Latvenergo” ātri un ērti var veikt klientu portālā                 e-latvenergo.lv/jp

Neskaidrību gadījumā jautājiet Klientu servisā! Mēs palīdzēsim!

Atpakaļ Sākums