Klientu portāls elektrum.lv

Mazās stacijas

Latvenergo koncerna energosistēmas ģenerējošo jaudu sastāvā ir divas mazās elektrostacijas – Ainažu VES ar jaudu 1,0 MW un Aiviekstes HES ar jaudu 0,8 MW.  

Savukārt Ķeguma katlumājā, kuras uzstādītā siltuma jauda ir 4 MW, veic tikai siltumenerģijas ražošanu. Ķeguma katlumājā kā kurināmo izmanto koksnes šķeldu.  

Mazās elektrostacijas 2015. gadā saražo 3 GWh elektroenerģijas, kas ir aptuveni 0,1 % no Latvenergo koncerna kopējās elektroenerģijas izstrādes. Savukārt Ķeguma katlumāja 2015. gadā izstrādā 4 GWh siltumenerģijas.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.