Klientu portāls elektrum.lv

Liepājas enerģija


 

AS „Latvenergo” ir SIA „Liepājas enerģija” 51 % kapitāldaļu turētāja. SIA „Liepājas enerģija” nodrošina siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un pārdošanu Liepājas pilsētā, kā arī elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas režīmā.

Liepājas ražotņu kopējā uzstādītā siltuma jauda ir 223 MWth, tajā skaitā uzstādītā jauda ar atjaunīgo kurināmo – šķeldu – 40 MWth. Savukārt uzstādītā elektriskā jauda ir 6 MWel. 2015. gadā Liepājas ražotnes saražoja 229 GWh siltumenerģijas un 48 GWh elektroenerģijas.  

Ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu izbūvējot jaunas ģenerējošās jaudas, Liepājas ražotnēs ir palielinājies biomasas patēriņa īpatsvars kurināmā bilancē: pirms 2010. gada tas bija 0 %, bet 2015. gadā sasniedza 61 %.  

Pēdējo gadu laikā, veicot Liepājas pārvades un sadales siltumtīklu rekonstrukciju, ir izdevies ievērojami samazināt siltumenerģijas zudumus. Zudumu rādītājs, kas 2011. gadā bija 17,3 %, 2015. gadā sasniedz 14,3 %.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.