Klientu portāls elektrum.lv

Pārdošana

2015. gadā Latvenergo koncerns ir veiksmīgi saglabājis elektroenerģijas pārdošanas līdera pozīcijas Baltijā. Latvenergo koncerna tirgus daļa veido aptuveni 32 % no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus, kura kopējais patēriņš ir gandrīz 25 TWh.

Latvenergo koncerns 2015. gadā Baltijā mazumtirdzniecības klientiem kopumā pārdevis 7 869 GWh elektroenerģijas, kas ir par 9 % mazāk nekā gadu iepriekš. Pārdotās elektroenerģijas apjoma samazinājums ārpus Latvijas ir primāri saistīts ar atsevišķu lielo klientu pāreju pie citiem elektroenerģijas tirgotājiem pastiprinātas cenu konkurences apstākļos. Savukārt samazinājums Latvijā saistīts ar izmaiņām pārvades sistēmas operatora elektroenerģijas iepirkumā – AS „Augstsprieguma tīkls” 2015. gadā elektroenerģiju iegādājās tiešā veidā no Nord Pool biržas.

Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veido gandrīz 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģija apjoma un sasniedz 2 539 GWh, kas ir par vairāk nekā 40 % lielāks apjoms nekā konkurējošo elektroenerģijas tirgotāju pārdošanas apjoms Latvijā.

Atbilstoši Latvijā spēkā esošai likumdošanai AS „Latvenergo” 2015. gadā nodrošināja elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu aizsargāto lietotāju grupām – maznodrošinātas, trūcīgas personas, daudzbērnu ģimenes – par samazinātu elektroenerģijas cenu. 2015. gada beigās šo atbalstu izmantoja vairāk nekā 68 tūkstoši klientu. No kopējā Latvijā 2015. gadā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma lielākā daļa jeb 98 % ir pārdoti par tirgus cenu, savukārt par aizsargāto lietotāju cenu – aptuveni 2 %.

Mērķtiecīgu pārdošanas aktivitāšu rezultātā 2015. gada beigās, salīdzinot ar pagājušo gadu, Latvenergo koncerna klientu skaits Igaunijā un Lietuvā ir palielināts par aptuveni 4 %. Savukārt biznesa klientu skaits kaimiņvalstīs ir pieaudzis par aptuveni 33 %. Galvenais fokuss ārpus Latvijas tika vērsts uz mikro, mazo un vidējo uzņēmumu klientu segmentu attīstību.

Kopumā 2015. gada beigās Latvenergo koncerns pārdod elektroenerģiju aptuveni 828,0 tūkstošiem mājsaimniecības klientu un 36,6 tūkstošiem biznesa klientu, no tiem Latvijā – 801,8 tūkstošiem mājsaimniecības klientu un 27,3 tūkstošiem biznesa klientu, Lietuvā – 7,3 tūkstošiem biznesa klientu un Igaunijā – 26,2 tūkstošiem mājsaimniecības klientu un 1,8 tūkstošiem biznesa klientu.

Klientu dalījumā pēc segmentiem mājsaimniecības veido 96 % no kopējā koncerna klientu skaita, 1 % ir rūpniecības segmenta klienti un 3 % – citi klienti (tirdzniecība, valsts un pašvaldību institūcijas u. c.).

2015. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, varat apskatīt šeit.

Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.  

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.