Klientu portāls elektrum.lv

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem

Atbalsts aizsargātājiem lietotājiem sniedz iespēju katru mēnesi par patērēto elektroenerģiju un sadales sistēmas pakalpojumiem maksāt zemāku maksu.

Atbilstoši likumam atbalstu norēķiniem par elektrību var saņemt aizsargātie lietotāji: 

  • daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni vai aizbilstamie vecumā līdz 18 gadiem. Ja ģimenē ar 3 un vairāk bērniem viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties, tad arī šī ģimene var saņemt atbalstu.
  • personas ar 1. grupas invaliditāti;
  • ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem;
  • trūcīgas un maznodrošinātas personas.

Vairāk informācijas par atbalstu aizsargātajiem lietotājiem meklējiet klientu portālā Elektrum.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.