Klientu portāls elektrum.lv

Energoefektivitātes centrs

Energoefektivitātes veicināšana ir viens no AS "Latvenergo" stratēģiskajiem virzieniem, tāpēc, rūpējoties par klientu izglītošanu un energoefektivitātes celšanu Latvijas iedzīvotāju vidū, 1997. gadā izveidots Energoefektivitātes centrs, kas atrodas plašās un ērtās telpās – Jomas ielā 4, Jūrmalā.

Elektrum Energoefektivitātes centra ilggadējā prakse un veiktie pētījumi apliecina, ka, pilnveidojot tikai energoresursu lietošanas paradumus, elektroenerģijas patēriņu ir iespējams samazināt vismaz par 10 %, vienlaikus nemazinot savu komforta līmeni.

Lai veidotu energoefektīvas, videi draudzīgas elektroenerģijas lietotāju iemaņas, Elektrum klientiem sniedzam pārbaudītus ieteikumus, iegādājoties un lietojot dažādas elektroierīces, kā arī padomus energoresursu gudrākai un saprātīgākai izmantošanai.

Elektrum Energoefektivitātes centrs dažādām sabiedrības grupām bez maksas nodrošina izglītojošus pasākumus un tematiskos seminārus, kā arī ekskursijas centra speciālistu vadībā. Apskatei ir pieejamas dažādu nozaru sadarbības partneru ekspozīcijas un daudzveidīgas ierīces, kuras demonstrētas darbībā, lai uzskatāmi konsultētu, kā rūpēties par energoresursu saprātīgu izmantošanu.

Vairāku gadu laikā uzkrātā kompetence centra speciālistus ir padarījusi par nozares ekspertiem, kuru padomus energoefektivitātē ikdienā izmanto gan uzņēmumu pārstāvji, gan arī mājsaimniecības. 

Elektrum Energoefektivitātes centra speciālisti konsultē par:

  • spuldžu izvēles kritērijiem,
  • telpu apsildes risinājumiem,
  • sadzīves elektroierīču efektīvu lietošanu,
  • jaunākajām elektroierīcēm un to izvēles parametriem,
  • garantēto un nepārtraukto elektroapgādi,
  • zibensaizsardzību un pārsprieguma aizsardzību,
  • elektrotransportu un tā uzlādes iespējām,
  • atjaunīgo energoresursu izmantošanu.

Kopš 2015. gada  Elektrum Energoefektivitātes centrā ir ieviesta energopārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskajam standartam, saņemot sertifikātu ISO 50001:2011, tādējādi centra speciālisti labprāt arī dalās ar gūto pieredzi energopārvaldības sistēmas izstrādē un ieviešanā.

Elektrum Energoefektivitātes centra stāvvietā ikvienam ir iespēja bez maksas uzlādēt elektrotransportu, tādējādi sekmējot videi draudzīgu pārvietošanos.

Pie centra ēkas ir novietots konteiners nolietoto elektroierīču savākšanai, savukārt Elektrum Energoefektivitātes centra telpās atrodas konteineri izlietoto bateriju un izdegušo spuldžu nodošanai.

Jāatzīmē, ka centrs ir atvērts un pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā vēlreiz apliecinot AS "Latvenergo" kā sociāli atbildīgu uzņēmumu. 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.