Klientu portāls elektrum.lv

Skrundas iela 4c, Saldus

AS „Latvenergo” pārdod nekustamo īpašumu Skrundas ielā 4c, Saldus

AS „Latvenergo” nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8401 009 0079, 593 m² platībā, ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079 001 ar lietderīgo platību 69.3 m² un ēkas ar kadastra apzīmējumu 8401 009 0079 002 ar lietderīgo platību 39.2 m², adrese – Skrundas iela 4C, Saldus, Saldus novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Saldus rajona tiesas  zemesgrāmatu nodaļas, Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000502242.

 

 

Objekta atrašanās vieta

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.