Klientu portāls elektrum.lv

Sāruma iela 2, Rīga

AS „Latvenergo” pārdod nekustamo īpašumu Sāruma iela 2, Rīga.

AS „Latvenergo” īpašums ar kadastra Nr. 0100 085 2072, adrese: Sāruma iela 2, Rīga,  kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 085 2072 (zemes kopējā platība 33541 m²) un būves – sargu mājas, kadastra apzīmējums 0100 085 0122 008.

Kontaktinformācija: AS "Latvenergo" Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāja Inga Braunere, tālr. 67728806, 29298833, e-pasts: inga.braunere@latvenergo.lv

Papildus informējam, ka SIA "Hiponia" pārdod blakus esošo zemes gabalu Sāruma ielā 4, Rīgā.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.