Klientu portāls elektrum.lv

Pārdod

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads 6062 004 0852
60620040852003
Zemes vienība (1876 m²)  un uz tās esoša ēka – iepriekš bijusi ražošanas bāze (platība 192,70 m²). pārdod
2. Sāruma iela 2, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
3.
Nometņu ielā 159, Daugavpils

 
0500 022 1601
0500 022 1611
0500 522 1601
0500 522 0010
Vienstāvu administratīvā ēkā ar siltummezglu (platība 392,30 m²), trīsstāvu administratīvā ēkā ar atpūtas kompleksu pagrabstāvā (platība 910 m²); divas saimniecības ēkas ar kopējo platību 543,80 m² un 671,20 m² un radiotornis. pārdod
4. „Aiviekste 62”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 7062 012 0122
7062 012 0073 001
7062 012 0073 002
7062 012 0073 003
Zemes vienība ar kopējo platību 6164 m² un trīs ēkas - ēdnīca (ēkas kopējā platība 822.50 m²), veikals(ēkas kopējā platība 474.80 m²) un taras noliktavas (ēkas kopējā platība 66.10 m²) izsole
5. Slimnīcas iela 6c, Rīga 0100 103 004 4005 Būve – noliktavas ēka, 285.9m² platībā. Zeme īpašuma sastāvā neietilpst. izsole
6. Skrundas iela 4C, Saldus 8401 009 0079 001
8401 009 0079 002
8401 009 0079
Būve – transformatoru novietne, lietderīgā platība 39.2 m², būve - šķūnis, lietderīgā platība 69.3 m² un zemes vienība 593 m² platībā. pārdod
7. “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads 3246 006 0215
3246 006 0215 001 
Zemes vienība (1242 m²) un sadales punkta ēka  pārdod
8. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  pārdod
9. Ezera iela 4A, Valdemārpils 8817 503 0002
8817 003 0029 008
Būve - šķuņis,  lietderīgā platība  - 60.5 m² pārdod
10. Ezera iela 4B, Valdemārpils 8817 503 0006
8817 003 0029 003
Būve - garāžas, lietderīgā platība - 531.4 m² pārdod
11. Dzirnavu iela 15A, Daugavpils 0500 002 1420 Zemes vienība (96 m²) izsole
12. Gaismas iela 1C, Ērgļi
7054 008 0753
7054 008 0429 003
7054 008 0429 004
7054 008 0429 005
Zemes vienība (3585 m²) un saimniecības ēkas, noliktava izsole
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.