Klientu portāls elektrum.lv

Pārdod

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Ungura iela 6, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
2.
Nometņu ielā 159, Daugavpils

 
0500 022 1601
0500 022 1611
0500 522 1601
0500 522 0010
Vienstāvu administratīvā ēkā ar siltummezglu (platība 392,30 m²), trīsstāvu administratīvā ēkā ar atpūtas kompleksu pagrabstāvā (platība 910 m²); divas saimniecības ēkas ar kopējo platību 543,80 m² un 671,20 m² un radiotornis. izsole
3. „Aiviekste 62”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 7062 012 0122
7062 012 0073 001
7062 012 0073 002
7062 012 0073 003
Zemes vienība ar kopējo platību 6164 m² un trīs ēkas - ēdnīca (ēkas kopējā platība 822.50 m²), veikals(ēkas kopējā platība 474.80 m²) un taras noliktavas (ēkas kopējā platība 66.10 m²) izsole
4. Slimnīcas iela 6c, Rīga 0100 103 004 4005 Būve – noliktavas ēka, 285.9m² platībā. Zeme īpašuma sastāvā neietilpst. pārdod
5. “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads 3246 006 0215
3246 006 0215 001 
Zemes vienība (1242 m²) un sadales punkta ēka  pārdod
6. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  pārdod
7. Parka iela 16, Mazsalaca 8817 503 0002
8817 003 0029 008
Dzīvojamā māja (platība 246,6 m²) un šķūnis (platība 74,8 m²) izsole
8. Parka iela 18, 18A, Mazsalaca
9611 001 1811
9611 001 1808
Zemes vienība ar kopējo platību 1695 m² un divas ēkas - šķūnis (ēkas kopējā platība 76.9 m²) un darbnīcas (ēkas kopējā platība 169 m²) izsole
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.